Ep.2 - Slash na Era pré Guns n' Roses

Ep.2 - Slash na Era pré Guns n' Roses